Dr. Bach’s Blomstermedisin 

Til både mennesker og dyr
 

Noen ganger kan små og store utfordringer i hverdagen få oss til å gå litt i stå.

Det gjelder ikke bare oss mennesker, men også dyrene våre har opplevelser, tanker og følelser som de preges av.

Det kan være et resultat av sjokk og traumer, men også sjalusi, sinne, dårlig selvtillitt og overdreven bekymring for eier eller avkom er noe av det de kan slite med. Dette er noe av det Dr. Bachs Blomstermedisin kan hjelpe oss med å balansere.


«There is no true healing unless there is a change in outlook, peace of mind and inner happiness»
 - Edward Bach -