Blogg


 

Mange dyr trenger nye hjem og det kan være mange årsaker til det. Noen er hjemløse og blir funnet ute, noen blir dumpet, noen kan ha blitt fratatt eier pga vanskjøtsel og andre kan ha mistet eieren sin pga dødsfall eller flytting.

Også dyrene våre føler sorg. De kan ha mistet en god venn, et familiemedlem eller eier.

Rescue Remedy er en naturlig hjelp til å håndtere stressede situasjoner i hverdagen både for mennesker og dyr.